Archive April 2019

การชำระเงิน Lotus Credit ผ่านแอป KMA ฟรีค่าธรรมเนียม

  บทความอัปเดต การจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตโลตัส ผ่านแอป KMA     เลือกบัญชีที่จะจ่ายเงิน         เลือกผู้ชำระเงิน พิมพ์ tesco       ระบุหมายเลขบัตรหน้าบัตรเครดิต       ระบุจำนวนเงิน   ตรวจสอบและยืนยันการทำรายการ   ใบเสร็จจะถูกบันทึกอัตโนมัติ       หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาในการตัดยอด 1-2 วัน