Archive October 2021

การปรับวงเงินซื้อสินค้าออนไลน์บัตรเดบิต TTB Touch

บัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทยธนชาต สามารถจะเพิ่มหรือเปลี่ยนวงเงินบัตร วงเงินการใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่ายผ่านแอป ttb touch

Read More

การปิดการใช้งานบัตรเดบิตของธนาคารทหารไทยธนชาต TTB

การปิดใช้งานบัตรเดบิตด้วยแอป ttb touch ของธนาคารทหารไทยธนชาต

Read More

การจ่ายไฟฟ้าผ่านแอป Truemoney

ปัจจุบันช่องทางการชำระค่าสาธารณูปโภคมีหลายช่องทาง ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถใช้จ่าย  ชำระ ได้อย่างสะดวกสบาย อีกหนึ่งวิธีการชำระค่าไฟฟ้าที่ง่ายและสะดวกสำหรับคนแอปเยอะแบบเราคือการจ่ายผ่าน แอป true money   ซึ่งวิธีการจ่ายง่ายๆมีดังนี้

Read More