Archive March 2022

จ่ายค่าไฟฟ้านครหลวงผ่าน Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ

สำหรับคนตัวเล็กท่านใดที่มี​ App​ BualuangM​ ธนาคารกรุงเทพ​  สามารถจ่ายเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ​ ได้ง่ายๆตามขั้นตอนต่อไปนี้

Read More

การเปิดใช้งานกระเป๋าซื้อพันธบัตรบนแอป เป๋าตัง

เป๋าตังมีฟีเจอร์ที่สามารถซื้อขายพันธบัตรได้อย่างสะดวกสบายแค่ปลานนิ้ว แต่ต้องทำการสมัครหรือเปิดกระเป๋าสำหรับซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลก่อน (สบม) หรือจะเรียกว่า วอลเล็ต สบม. ก็ได้

Read More