3 ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

3 ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

3 ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา 5000 บาท จากโครงการของรัฐบาลช่วยผมผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

เตรียมข้อมูล

  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • ข้อมูลประกอบการอาชีพ
  • ข้อมูลบริษัทนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
  • ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น เปิดให้ลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในเวลา 18.00 น

รับเงินเยียวยา

ผู้ประสงค์ขอรับเงินสามารถรับเงินเยียวยาเป็นจำนวน 5,000 บาท 5 วันหลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
admin

You must be logged in to post a comment