เติมเงินเข้าแอป เป๋าตัง ด้วยแอป A-Mobile ของ ธนาคาร ธกส

เติมเงินเข้าแอป เป๋าตัง ด้วยแอป A-Mobile ของ ธนาคาร ธกส

App A-Mobile ของ ธ.ก.ส.อีกหนึ่งแอปธนาคารที่สามารถเติมเงินเพื่อใช้ชำระค่าบริการหรือใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้  วิธีเติมเงินเข้าเป๋าตังค์ผ่าน ธ.ก.ส. มี 3 ช่องทางดังนี้

1.ผ่านแอป A -Mobile
2.QR พร้อมเพย์
3.ตู้ ATM
สำหรับวิธีการเติมเงินมีดังนี้

 

เปิดแอปเป๋าตัง  กดเติมเงิน

เลือก ธ.ก.ส.

เลือกช่องทางการเติมเงิน

จะเห็นได้ว่ามีทั้งสิ้น  3 ช่องทางในการเลือกเติม. แต่สำหรับ ธ.ก.ส. จะไม่สามาถเติมผ่านตู้ATMได้ จึงนำ  2 วิธีการเติมมาให้ดูเป็นแนวทางดังนี้

วิธีเติมผ่านแอป  A-Mobile

วิธีเติมผ่าน  QR  พร้อมเพย์

admin

You must be logged in to post a comment