การซื้อพรบ.ออนไลน์ จากเว็บกรมขนส่งทางบก

การซื้อพรบ.ออนไลน์ จากเว็บกรมขนส่งทางบก

หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว สามารถซื้อพรบออนไลน์ ผ่านทางเว็บของกรมขนส่งทางบกได้

เข้าสู่ระบบ

เข้าไปที่เว็บ  https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf

เลือกชำระภาษีประจำปี

 

ยื่นชำระภาษี

 

เลือกซื้อ พรบ

 

 

เลือก บริษัทประกันภัย

 

กรณีนี้เลือก เทเวศประกันภัย

 

ซื้อ พรบ. ออนไลน์

 

เทเวศน์

 

ยืนยันความถูกต้อง

 

ชำระเงิน

 

กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

 

ระบบกำลังประมวลผล

 

จ่ายเงินสำเร็จ

 

 

ซื้อ พรบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

รอสักพัก เข้าไปตรวจสอบที่อีเมล์ กรมธรรม์จะถูกส่งเข้าเมล์เป็นไฟล์ PDF สามารถนำเลขที่กรมธรรม์ไปต่อภาษีรถได้เลย

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

admin

You must be logged in to post a comment