Bitkub เชื่อมต่อบัญชีธนาคาร

Bitkub เชื่อมต่อบัญชีธนาคาร

วิธีการเพิ่มบัญชีธนาคาร บนแอปพลิเคชั่น Bitkub เพิ่มใช้ในการฝาก ถอนเงินบาท เข้าระบบของ Bitkub

เปิดแอป Bitkub

ไปที่เมนู ตั้งค่า / บัญชีธนาคาร

เพิ่มธนาคาร

ระบุข้อมูลข้อมูลบัญชี

อัพโหลดหน้าบัญชีธนาคาร

หลังจากส่งข้อมูลแล้วให้รอการตรวจสอบเอกสารและยืนยัน ประมาณ 5-7 วัน
admin

You must be logged in to post a comment