Bitkub ฝากเงินเข้าบัญชี

Bitkub ฝากเงินเข้าบัญชี

การฝากเงินบาทเข้าบัญชี Bitkub โดยโอนเงินจากบัญชีธนาคารมาเข้าบัญชี Bitkub

เลือกเมนู Wallet

เข้าแอป Bitkub เลือกเมนู Wallet

 

 

ฝากเงิน

 

 

 

ระบุจำนวนเงิน

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอนเข้าบัญชี Bitkub

 

 

ยืนยันการฝาก

 

 

ยืนยัน

 

 

ดาวน์โหลด QR Code

 

 

เข้าแอป ธนาคาร

 

 

เลือก QR Code

 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูล

 

ยืนยัน

 

 

กลับมาที่แอป Bitkub

 

ยอดเงินเข้าแล้ว

admin

You must be logged in to post a comment