การถอนเงินจากพอร์ตบัวหลวง Streaming Android

การถอนเงินจากพอร์ตบัวหลวง Streaming Android

การถอนเงินจาดตลาดหุ้นแบบง่ายได้ ด้วยมือถือ Android
ไปที่เมนู BLS  เลือก “ถอน”
กำหนด วันที่ถอน ยอดเงิน บัญชีธนาคาร
ถอนได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท
อีเมล์แจ้งข้อมูล
เมื่อทำรายการสำเร็จจะมีอีเมล์ แจ้งข้อมูลการทำรายการ
admin

You must be logged in to post a comment