Cafe Amazon ขึ้นราคาแก้วล่ะ 5 บาท

Cafe Amazon ขึ้นราคาแก้วล่ะ 5 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา กาแฟ อเมซอน ปรับราคาขึ้นเมนูล่ะ 5 บาท  เฉพาะเครื่องดื่มเมนูกาแฟเย็น และกาแฟปั่น จำนวน 15 รายการ

เมนูตัวอย่าง

  • เอสเปรสโซเย็น ราคาเดิม 50 ราคาใหม่ 55
  • อเมซอนเย็น ราคาเดิม 60 ราคาใหม่ 65
  • คาปูชิโนเย็น ราคาเดิม 55 ราคาใหม่ 60
  • เอสเปรสโซปั่น ราคาเดิม 55 ราคาใหม่ 60
  • อเมซอนปั่น ราคาเดิม  65 ราคาใหม่ 70
admin

You must be logged in to post a comment