รวบข้อมูลการการจ่ายภาษีและการต่อพรบ

กรณียังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ทำการสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งก่อน

การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ เว็บไซต์กรมขนส่งทางบก

การซื้อพรบ.ออนไลน์ จากเว็บกรมขนส่งทางบก

 

หลังจากซื้อ พ.ร.บ. เสร็จแล้วให้ทำการต่อภาษีได้เลย

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์