Bitkub Connect แจ้งเตือนผ่าน Line

Bitkub connect ช่วยแจ้งเตือนการซื้อ ขาย เหรียญดิจิตอล แบบเรียลไทม ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายเหรียญ รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ ของแฟลตฟอร์ม

Read More

การซื้อเหรียญบน Zipmex ตามราคาตลาด บน Android

การซื้อเหรียญตามราคาตลาด คือการซื้อเหรียญที่ราคาในช่วงเวลานั้นๆ ข้อดีคือจะได้เหรียญในตอนนั้นเลยถ้าระบบมีการจับคู่แล้วได้

Read More

Zipmex ซื้อเหรียญแบบกำหนดราคา บน Android

การซื้อแบบกำหนดราคา คือการกำหนดราคาที่ต้องการซื้อไว้เมื่อเหรียญมาถึงราคาที่กำหนด ระบบจะทำการจับคู่ให้ ตัวอย่างการซื้อเหรียญ Bitcoinบนมือถือระบบ Android

Read More