การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566

การเลือกตั้งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและเป็นการพิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและสมควร การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามที่เขตเลือกตั้งได้กำหนดไว้

Read More

รวมแหล่งข้อมูลสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในไทย

คนตัวเล็กต้องตามข่าวสารไวรัสโควิดกันอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือกันอย่างถูกวิธี

admin จึงได้รวบความข้อมูลแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย

Read More