การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

การเลือกตั้ง 2562 คนตัวเล็กก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ ใช้เสียงกัน! วันเลือกตั้งปกติคือวันที่ 24 มีนาคม 2562 แต่วันที่ 24 ไม่สะดวก ก็สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตได้ โดยเปิดให้ลงทะเบียน ในช่วงวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562

Read More