การปรับวงเงินบัตรเครดิต TTB ผ่านแอป TTB Touch

การปรับวงเงินบัตรเครดิต TTB ผ่านแอป TTB Touch

การปรับวงเงินบัตรเครดิต TTB สามารถปรับได้ง่ายๆ ผ่านแอป TTB Touch ได้เลย

เข้าแอป TTB Touch

 

เลือกบัตรเครดิต

ดูรายละเอียด

จัดการบัตร

เปลี่ยนวงเงิน

ปรับวงเงิน

ในกรณีนี้ต้องการลดวงเงิน ให้เลื่อนไปทางด้านซ้าย เสร็จแล้วกดยืนยัน

ใส่รหัส PIN

ลดวงเงินเรียบร้อย

หลังจากปรังวงเงินแล้วทางธนาคารจะมีจดหมาย แจ้งการปรับวงเงินมาให้ผ่านทางไปรษณีย์ อีกด้วย
admin