การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เข้าเว็ปไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th  เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ระบุข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด แล้วกดตรวจสอบข้อมูล

กรณีผลการพิจารณาผ่าน

กรณีผลการพิจารณาผ่านให้เดินทางไปยืนยันตัวตนผ่าน ให้เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินหรือ ธ.ก.ส. ดังข้อมูลภาพด้านล่าง
admin

You must be logged in to post a comment