การตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร

การตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากวิกฤตไวรัส COVID-19
โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

เข้าไปที่เว็บ เยียวยาเกษตรกร

เข้าไปที่เว็บ https://agri.baac.or.th
คลิกที่ตรวจสอบผลการโอนเงิน

กรอกข้อมูล

  1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
  2. กรอกข้อความให้เหมือนตัวเลข

ตรวจสอบข้อมูล

 

ผลการโอนเงิน

admin

You must be logged in to post a comment