เป๋าตัง ซื้อขายหุ้นกู้ ประเมินความเสี่ยง

เป๋าตัง ซื้อขายหุ้นกู้ ประเมินความเสี่ยง

หลังจากสมัครใช้บริการ ซื้อขาย หุ้นกู้ ก่อนจะสามารถซื้อขายได้ต้องทำการประเมินความเสี่ยง ก่อนถึงจะสามารถซื้อขายได้

เปิดกระเป๋า ซื้อขายหุ้นกู้

เปิดกระเป๋าซื้อขายหุ้นกู้ กดที่เมนู ซื้อ/ขายหุ้นกู้

รายละเอียดหุ้น

เลื่อนไปด้านล่าง

ยอมรับเงื่อนไข

ติ๊กเลือกที่ยอมรับเงื่อนไข

จองซื้อ

ดำเนินการต่อ

ประเมินความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงตามความเป็นจริง

ส่งแบบประเมิน

เสร็จสิ้น

ประเมินความเสี่ยง เสร็จสิ้น

ทำรายการต่อ

หลังจากประเมินเสร็จ สามารถทำการซื้อขาย หุ้นกู้ต่อได้เลย
admin

You must be logged in to post a comment