รวมเบอร์โทรหาเตียงโควิด

รวมเบอร์โทรหาเตียงโควิด

รวมข้อมูลเบอร์โทรสำหรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อที่ต้องการหาเตียง

1668 (กด 1)

สายด่วน กรมการแพทย์
เฉพาะกิจเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เวลา 08.00-22.00 น.

1669

สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1330 (กด 0)

สายด่วน สปสช. โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1422

สายด่วน กรมควบคุมโรค
โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ และข้อสงสัยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ

061-394-5402 / 061-172-2534 / 061-394-5403 / 061-172-2260

ผู้ป่วยในพื้นที่ปริมณฑล จ.นนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

02-581-5658 / 065-950-5772

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑล จ.ปทุมธานี สายด่วนชาวปทุมฯ

063-192-9272 / 063-192-9207

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑล จ.สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
admin

You must be logged in to post a comment