การจอง ต่อใบขับขี่ ผ่าน App DLT Smart Queue

การจอง ต่อใบขับขี่ ผ่าน App DLT Smart Queue

กรมขนส่งมีนโยบายให้ประชาชนจอง การใช้บริการผ่าน app dlt smart queue

DLT Smart Queue เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีฟีเจอร์ให้บริการ 3 รูปแบบ ได้แก่ “จองคิว” สามารถจองคิวล่วงหน้าแบบระบุช่วงเวลา วันที่ที่สะดวกและสถานที่ที่ต้องการได้ สามารถจองคิวล่วงหน้าได้มากกว่า 1 เดือน โดยยังสามารถเรียกดูจำนวนผู้รอรับบริการและระยะเวลาดำเนินการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจรับคิวได้
ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นดังกล่าวรองรับบริการได้หลากหลาย เช่น จองคิวทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ, ต่อใบอนุญาตขับรถ 2 ปี เป็น 5 ปี และต่อใบอนุญาตขับรถ 5 ปี เป็น 5 ปี เป็นต้น โดยแอปพลิเคชั่นสามารถแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวได้

 

ดาวน์โหลด App

เลือกเมนู

เลือกเมนูด้านบน

ลงทะเบียน

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ระบบตรวจสำเร็จ

กำหนดรหัสผ่าน

กำหนดรหัสผ่าน 2 ช่องให้เหมือนกัน สำหรับเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

กรอกชื่อ นามสกุล

ลงทะเบียนสำเร็จ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

เข้าสู่ระบบสำเร็จ

หน้าจอการจองคิว

คำเตือน

กดยอมรับคำเตือน

เลือกวันที่

เลือกวันที่ สามารถเลือกได้เฉพาะวันที่มีพื้นหลังเป็นสีม่วง

เลือกเวลา

ยืนยัน

กดยืนยันการจองคิว

ยืนยันการจอง

กดตกลง

จองสำเร็จ

กดตกลง

ยอมรับการบันทึกรูปภาพลงเครื่อง

กดที่ ALLOW

ใบจอง

หน้าจอสำหรับแสดงให้เจ้าหน้าที่ กรมขนส่งดู
เมื่อจองสำเร็จแล้ว ไปถึงกรมขนส่งแล้วให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า จองผ่าน app มาแล้วจะทำให้ กระบวนการทำงานเร็จขึ้นมาก 
แนะนำเพิ่มเติม บางครั้งเมื่อไปถึงกรมขนส่งแล้วไม่สามารถเปิด app ได้เนื่องจากมีผู้ใช้งานเยอะให้ ให้ทำการเปิด app และแคปหน้าจอไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลย
admin

You must be logged in to post a comment