การขอใบกำกับภาษี (e-Tax)ผ่าน App 7-Elaven

การขอใบกำกับภาษี (e-Tax)ผ่าน App 7-Elaven

คนตัวเล็กที่ซื้อสินค้าจาก 7-Elaven และจ่ายเงินโดยใช้ออป App 7-Elaven หากต้องการใช้สิทธิช้อปดีมีคืน ปี2566 อย่าลืมขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice & Receipt) เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี ซึ่งวิธีการขอใบกำกับภาษีสามารถทำได้ง่ายๆ

เปิดแอป 7 App

เลือกเมนู ใบเสร็จ

เปิดแอป 7-Eleven เลือกเมนู “ใบเสร็จ”

รายการซื้อ

เลือกรายการซื้อที่ต้องการขอใบกำกับภาษี

กดขอใบกำกับภาษี

เลือกประเภท

เลือกประเภทบุคคลธรรมดา

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยัน

บันทึก

กดตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการออกใบกำกับภาษีในครั้งถัดไป

ยืนยัน

ตรวสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยัน

สำเร็จ

 
ตรวจสอบเมล์

ไฟล์แนบ

ตัวอย่างข้อมูลที่อยู่ในไฟล์แนบจากอีเมล์
admin

You must be logged in to post a comment