การเปิดใช้งานบัตรเครดิต TTB

การเปิดใช้งานบัตรเครดิต TTB

การเปิดใช้งานบัตรเครติด TTB แทนบัตรเก่า(TMB) สามารถทำเองได้ง่ายๆผ่านแอป TTB Touch​ ตามวิธีการดังนี้

เปิดแอป​ TTB​ Touch เลือกบัตรรอเปิดใช้งาน

กดที่ปุ่ม บัตรรอเปิดใช้งาน

 

กรอกหมายเลขบัตร

กรอกหมายเลขหน้าบัตร​ ตำแหน่งที่​ 7-12

กรอกเลข CVV

กรอกรหัส​ CVV​  หลังบัตร

ใส่รหัสผ่าน​  6​ หลัก

ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ

เปิดใช้งานบัตรใหม่เรียบร้อย
admin