การเปิดใช้งาน NDID ของกสิกรไทย

การเปิดใช้งาน NDID ของกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยสามารถลงทะเบียน NDID ผ่านแอปพลิเคชัน K+ ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

เปิดเข้าแอป K+

แอปเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเวลา 06:00 – 20:00

 

เลือกบริการ

 

เลือก บริการ NDID

 

 

ลงทะเบียน

กรอกรหัส PIN

ลงทะเบียน

อ่านเงื่อนไข

ยอมรับเงื่อนไข

สแกนใบหน้า

ตรวจสอบข้อมูล

ยืนยัน
เสร็จแล้วรอการดำเนินการ
ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงผลก็ออกมาแล้ว

การแจ้งเตือน

รายละเอียด NDID

admin

You must be logged in to post a comment