การเปิดแสกนลายนิ้วมือ App KrungThai Next

การเปิดแสกนลายนิ้วมือ App KrungThai Next

App Krungthai NEXT เวอร์ชั้นใหม่(ส.ค. 2563) ค่าเริ่มต้นของ App ไม่ได้เปิดฟังก์ชันสำหรับสแกนลายนิ้วมือไว้ ผู้ใช้ต้องเปิดฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือเอง

บทความใหม่ เปิดใช้งานสแกนลายนิ้วมือ กรุงไทย NEXT

เลือกเมนูตั้งค่า

 

เลือก ตั้งค่าความปลอดภัย

ใส่รหัส PIN

 

เลือกสแกนข้อมูลตัวตน

 

ใส่รหัส PIN

เปิดแกนข้อมูลต้วตน

สแกนลายนิ้วมือ

 

เปิดการใช้งานสำเร็จแล้ว

เสร็จเรียบร้อย เวลาทำธุรกรรมผ่านทาง app จะมีการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนลายนิ้วมือด้วย

kenika

You must be logged in to post a comment