การแก้ไขปัญหา KYC ของ Zipmex

การแก้ไขปัญหา KYC ของ Zipmex

การแก้ไขปัญหา KYC ของ Zipmex ไม่สามารถทำการ KYC ได้เนื่องจาก Google Chrome บล็อกไม่ให้ใช้กล้องถ่ายรูป ผู้ใช้สามารถแก้ไขด้วยการไปตั้งให้ให้อนุญาตเว็บไซต์ zipmex ใช้งานกล้องถ่ายรูปและไมโครโฟนได้

Error

Google Chrome ไม่อนุญาตให้ใช้งานกล้องถ่ายรูป

 

 

 

 

การแก้ไข

 

การตั้งค่า

 

 

อนุญาติกล้องถ่ายรูป

 

เลือก zipmex

 

เลือกอนุญาต

 

 

 

อนุญาตไมโครโฟน

 

 

 

 

ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

admin

You must be logged in to post a comment