ปฏิทินวันหยุดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากต่อการจัดการเวลาและการแบ่งเวลาในชีวิตประจำวัน โดยปฏิทินวันหยุดจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเวลาของบุคคลในหลายๆ ในปี พ.ศ. 2566 คนตัวเล็กได้รวบรวมวันหยุด ไว้ให้แล้ว ตามรายการด้านล่างเลย😁

ปฏิทินวันหยุดธนาคารปี พ.ศ. 2566

1 มกราคม

วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2566    วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ 2 มกราคม 2566    วันหยุดชดเชย

3 มีนาคม

วันจันทร์ 6 มีนาคม 2566วันมาฆบูชา

4 เมษายน

วันพฤหัสบดี 6 เมษายน 2566    วันจักรี
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน 2566    วันสงกรานต์
วันศุกร์ 14 เมษายน 2566    วันสงกรานต์
วันเสาร์15 เมษายน 2566    วันสงกรานต์

5 พฤษภาคม

วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2566    วันแรงงาน
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566    วันฉัตรมงคล

6 มิถุนายน

วันเสาร์ 3 มิถุนายน 2566    วันวิสาขบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี
วันจันทร์ 5 มิถุนายน 2566    วันหยุดชดเชย

7 กรกฎาคม

วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566    วันเฉลิมฯ ร.10

8 สิงหาคม

วันอังคาร 1 สิงหาคม2566    วันอาสาฬหบูชา
วันพุธ 2 สิงหาคม2566    วันเข้าพรรษา
วันเสาร์ 12 สิงหาคม2566    วันเฉลิมฯ วันแม่
วันจันทร์ 14 สิงหาคม2566    วันหยุดชดเชย

10 ตุลาคม

วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2566    วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
วันอังคาร 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 , วันพ่อ

12 ธันวาคม

วันอังคาร 5 ธันวาคม 2566    วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 , วันพ่อ
วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566    วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2566    วันหยุดชดเชย
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม 2566    วันสิ้นปี

วันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในอนาคตได้