ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร ปี พ.ศ.2567

ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร ปี พ.ศ.2567

การมีปฏิทินวันหยุดที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยในการวางแผนและการบริหารเวลา แต่ยังมีผลดีต่อสุขภาพทั้งจิตและร่างกายของเรา การให้เวลาในการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่เรารักชื่นชอบในวันหยุดเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขที่ยั่งยืน วันนีคนตัวเล็กได้รวบรวมวันหยุดปี 2567 ไว้ให้ทุกคนได้วางแผนชีวิตวันหยุดกันล่วงหน้าแล้ว ขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ

มกราคม

วันจันทร์  1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์  24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา

กุมภาพันธ์

วันจันทร์  26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา

เมษายน

วันเสาร์  6 เมษายน 2567   วันจักรี
วันเสาร์  13 เมษายน 2567  วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2567  วันสงกรานต์
วันจันทร์  15 เมษายน 2567  วันสงกรานต์
วันอังคาร  16 เมษายน 2567  วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

พฤษภาคม

วันพุธ  1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
วันเสาร์  4 พฤษภาคม 2567   วันฉัตรมงคล
วันพุธ  22 พฤษภาคม 2567  วันวิสาขบูชา

มิถุนายน

วันจันทร์ 3 มิถุนายน 2567  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

วันเสาร์  20 กรกฎาคม 2567   วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์  21 กรกฎาคม 2567  วันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์  28 กรกฎาคม 2567  วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์  29 กรกฎาคม 2567  วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

วันจันทร์  12 สิงหาคม 2567   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันอาทิตย์  13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์  14 ตุลาคม 2567  วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดี  17 ตุลาคม 2567   วันออกพรรษา
วันพุธ  23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

ธันวาคม

วันพฤหัสบดี  5 ธันวาคม 2567   วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร  10 ธันวาคม 2567  วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร  31 ธันวาคม 2567  วันสิ้นปี
kenika

Comments are closed.