การจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตโลตัส ผ่านแอป KMA

การจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตโลตัส ผ่านแอป KMA

วิธีการจ่ายเงินค่าบัตรเครดิดโลตัส ผ่านแอป KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฟรีค่าธรรมเนียม

เปิดแอป KMA

เปิดแอป KMA เลือกเมนู จ่ายบิล

เลือกบัญชี

เลือกบัญชีที่ต้องการ ดึงเงินมาจ่าย

ค้นหาบริษัท

เลือกเมนู ค้นหาบริษัทผู้ชำระ

เลือกบัตรเครดิต

เลือกเมนูบัตรเครดิต

เลือก บัตรเครดิต โลตัส

กรอกเลขบัตร

กรอกหมายเลขบัตรเครดิต

ถัดไป

กดปุ่มถัดไป

จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

ถัดไป

เพิ่มบันทึก

กรณีต้องการเพิ่มบันทึกสามารถ เพิ่มได้โดยกดที่เมนู เพิ่มบันทึก

ยืนยัน

รหัส PIN

จ่ายสำเร็จ

admin

You must be logged in to post a comment