การถอนเงินสดไม่ให้บัตร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การถอนเงินสดไม่ให้บัตร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การถอนเงินสดผ่านตู้ ATM แบบไม่ต้องใช้บัตรผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรี ด้วยแอป KMA

เปิดแอป KMA

เข้าไปที่เมนู กดเงินไม่ใช้บัตร

กดเมนู กดเงินไม่ใช้บัตร

เลือกบัญชี

ระบุจำนวนเงิน

กดถัดไป

ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนนี้สามารถเพิ่มบันทึกช่วยจำได้ ถ้าไม่ต้องการให้กด ถัดไป ได้เลย
ยืนยัน
ตรวจสอบข้อมูล แล้วกด ยืนยัน
รหัสสำหรับถอนเงิน
จำรหัสสำหรับถอนเงินไว้ หรือเปิดหน้านี้ค้างไว้ก่อน แล้วไปทำรายกรต่อที่หน้าตู้ ATM

ตู้ ATM

เลือกบริการไม่ใช้บัตร

กดเงินไม่ใช้บัตร

กดที่เมนูถอนเงิน

ระบุเบอร์มือถือ

กรอกเบอร์มือถือ
ยืนยัน

ระบุจำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินให้ตรงกับแอปที่ต้องการถอน

ยืนยันข้อมูล

จำนวนเงินต้องตรงกับที่กดไว้ที่ แอป ก่อนหน้านี้คือ 1,000 บาท

กดรหัสถอนเงิน

กดรหัสที่ได้จากแอปก่อนหน้านี้

กดถูกต้อง

รอเงินออกมา

รับเงิน

เสร็จเรียบร้อย

admin

You must be logged in to post a comment