จ่ายค่างวดรถ กรุงศรีออโต้ ผ่านแอป K+ ของธนาคารกสิกรไทย

จ่ายค่างวดรถ กรุงศรีออโต้ ผ่านแอป K+ ของธนาคารกสิกรไทย

การจ่ายเงินค่างวดรถของกรุงศรีออโต้ผ่านแอป K Pluse ของธนาคารกสิกรไทย​ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เปิดแอป K+ 

กดเมนู จ่ายบิล

เลือกสินเชื่อ/เช่าซื้อ

กดเมนู สินเชื่อ/เช่าซื้อ

เลือกบริการ

เลื่อนลงเพื่อค้นหากรุงศรี ออโต้

กรอกข้อมูล

กรอกเลขที่สัญญากับรหัสชำระเงิน

ใบเรียกเก็บเงิน

ดูข้อมูลที่ใบเรียกเก็บเงินได้

บันทึกช่วยจำ

ในขั้นตอนสามารถเพิ่มบันทึกช่วยจำได้

ยืนยันข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยัน

รหัส PIN

ใส่รหัสผ่าน

จ่ายบิลสำเร็จ

ใบเสร็จ

ใบเสร็จจะถูกเก็บไว้ที่เครื่อง อัตโนมัติ
kenika

You must be logged in to post a comment