KPlus โอนเข้า ธ.กรุงศรี ฟรีค่าธรรมเนียม

KPlus โอนเข้า ธ.กรุงศรี ฟรีค่าธรรมเนียม

การโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทยไปให้ธนาคารกรุงศรีฟรีค่าธรรมเนียม

เลือกโอนเงิน

 

 

เลือก บัญชีธนาคารอื่นๆ

 

 

เลือกธนาคารกรุงศรี

 

 

กรอกเลขบัญชี

 

 

 

ระบุจำนวนเงิน

 

 

 

ยืนยันการโอน

ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด ยืนยัน

 

 

โอนเงินสำเร็จ

 

สลิป

สลิปจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องอัตโนมัติ

 

 

admin

You must be logged in to post a comment