KTC แลกคูปองซื้อของ Shopee

KTC แลกคูปองซื้อของ Shopee

คนใช้บัตรเครดิต KTC มีคะแนนสามารถแลกคูปองเพื่อเป็นส่วนลดไปใช้ซื้อของผ่านแอป Shopee ได้

เข้าไปที่แอป KTC

เมนู แลกคะแนน

 

เลือกคูปอง

 

ช็อปปิ้ง

 

 

เลือกโค้ด Shopee

เลื่อนหาคูปองของ Shopee จำนวนที่ต้องการแลก สังเกตว่าที่แลกได้จะต้องเป็นตัวที่อักษรสีเขียว

 

จำนวนคูปอง

 

ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยัน

 

 

สำเร็จ

แลกคูปองส่วนลดสำเร็จแล้ว สามารถเข้าไปดูคูปองได้เลย

 

ดูคูปอง

 

 

 

 

กดเพื่อใช้คูปอง

ได้รับคูปองแล้ว สามารถกดใช้คูปองได้เลย

 

ยืนยัน

 

 

หลังจากกดแล้วจะได้รหัสส่วนลด เอาไปใส่เป็นส่วนลด ตอนซื้อสินค้าได้เลย

admin

You must be logged in to post a comment