วิธีลงทะเบียนใช้งานแอป “ทางรัฐ”

วิธีลงทะเบียนใช้งานแอป “ทางรัฐ”

แอปทางรัฐ คือแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น   โดยผ่านทางระบบออนไลน์  ซึ่งแอปฯ ดังกล่าวถูกพัฒนา ร่วมกันระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร., กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานประกันสังคม, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

แอป “ทางรัฐ” บริการอะไรบ้าง
ปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านช่องทางออนไลน์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวมากถึง 149 บริการ จาก 70 หน่วยงาน  เช่น
  • สิทธิประกันสังคม
  • สิทธิหลักประกันสุขภาพ
  • ข้อมูลเครดิตบูโร
  • เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • หนังสือรับรองผลการทดสอบ O-Net
  • ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์
  • ตรวจสอบใบสั่งจราจรและชำระค่าปรับ
  • ตรวจสอบเงินสะสม กบข.
  • ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล
  • บริการค่าน้ำและค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code
ขั้นตอนในการสมัคร เข้าใช้งาน แอป “ทางรัฐ” สามารถทำได้ 2 ช่องทางด้วยกัน ดังนี้
ช่องทางที่ 1  สมัครเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอป
– ดาวน์โหลดแอป”ทางรัฐ”
– เปิดแอปฯ ทางรัฐ
– เลือกสมัครสมาชิก
– สมัครด้วยบัตรประชาชน
– ศึกษาข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว จากนั้นกด ยอมรับ
– สแกนบัตรประชาชน จากนั้นตรวจสอบข้อมูล
– เริ่มยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าของผู้ใช้งาน
– กำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน
– กดเริ่มใช้งานบริการ
– เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อย ก็สามาถเข้าใช้บริการภาครัฐได้ทันที
ช่องทางที่ 2 สมัครเข้าใช้งานและสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทาง ทั้ง
– เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-eleven ทั่วประเทศไทย
– เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย
–  ตู้บุญเติม
– ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
– แอปพลิเคชั่น ThaID  ซึ่งหากใครที่เคย โหลดแอป ThaID และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายมาก เพราะระบบมีความเชื่อมโยงกัน
kenika

Comments are closed.