5 ขั้นตอนการขอเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน การไฟฟ้านครหลวง

5 ขั้นตอนการขอเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน การไฟฟ้านครหลวง

เข้าไปที่เว็บ

เลือกบุคคลธรรมดา

กรอกข้อมูล

กรอกรหัสเลขที่ประจำตัวประชาชน

ยอมรับเงื่อนไข

เลือการจ่ายเงิน

ผลการลงทะเบียน

จากกรณีที่มีข่าวว่า ถ้าขอเงินคืนแล้วจะเสียสิทธิต่างๆ ของการไฟฟ้า อันนี้ไม่จริง เป็นความเข้าใจผิดของ admin ของทางการไฟฟ้าเอง
admin

You must be logged in to post a comment