ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟด้วย MEA Smart Life

ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟด้วย MEA Smart Life

MEA Smart Life เป็น App ของการไฟฟ้านครหลวง

การเพิ่มเครื่องวัดสำหรับตรวจดูสอบการใข้ไฟฟ้า บน App MEA Smart Life  ของการไฟฟ้านครหลวง
SMS ส่งมายืนยัน
เลือก “เพิ่มเครื่องวัด”
เลือกตัวอ่าน QR Code
เลือกตัวอ่าน QR Code
ข้อมูลกรอกเข้าให้อโนมัติ
admin

You must be logged in to post a comment