การซื้อกองทุนผ่าน App KMA

การซื้อกองทุนผ่าน App KMA

การซื้อกองทุนของธนาคารกรุงศรีผ่าน App KMA

 

บัญชีส่วนตัว

 

กองทุน

 

 

ค้นหากองทุน
เลือกกองทุน
กรณีนี้ ผมต้องการซื้อกองทุนรวม KFFIN-D
ดูรายละเอียด
อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับ
อ่านคำเตือนแล้วกดยอมรับ
ยืนยันการซื้อ
เสร็จสิ้น
admin

You must be logged in to post a comment