การเติมเงิน Mycat ผ่าน MyMo ธ.ออมสิน

การเติมเงิน Mycat ผ่าน MyMo ธ.ออมสิน

เลือกแถบเมนู

เลือกเมนู

 

เลือก Mycat

 

ระบุเบอร์มือถือ

เลือกจำนวนเงิน

 

เลือกจำนวนเงิน

 

เลือกบัญชี

เลือกบัญชี

 

 

 

 

 

 

จ่ายเงิน

เลื่อนจาก ซ้ายไปขวาเพื่อจ่ายเงิน

 

ใบเสร็จรับเงิน

admin

You must be logged in to post a comment