การทำสัญญามาตรการสินเชื่อสู้ภัย​ COVID​-19

การทำสัญญามาตรการสินเชื่อสู้ภัย​ COVID​-19

สำหรับ คนตัวเล็กท่านใด ที่ได้สมัครสินเชื่อ สู้ภัย covid-19 ของธนาคารออมสิน เอาไว้แล้วนั้นหลัง จากธนาคารได้ทำการพิจารณาแล้วเราต้องยืนยันเพื่อทำสัญญา โดยการทำสัญญาสามารถทำง่ายๆได้ดังนี้

ได้รับ SMS อนุมัติสินเชื่อ

เปิด App  MyMo

เลือกมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

กดถัดไปเพื่อทำสัญญาสินเชื่อ

อ่านรายละเอียดสัญญากู้ยืมแล้วกดยอมรับ โดยกดตรงข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาก่อน
กรอกรหัสผ่านเพื่อทำสัญญาเงินกู้แล้วกดถัดไป
กดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP
กรอกรหัส OTP แล้วกดถัดไป
สมัครสินเชื่อสำเร็จ กดเสร็จสิ้น

เงินเข้าบัญชี

การแจ้งเตือนผ่านทาง MyMo
หลังจากทำสัญญาเสร็จออกจากระบบสักพักแล้วเข้าใหม่ สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังได้โดย เข้าสู่ระบบกดมาตรการสินเชื่อสู้ภัยCOVID-19 แล้วกดดูรายละเอียดบัญชี
เงินเข้าบัญชีเรียบร้อย
admin

You must be logged in to post a comment