การเปิดใช้งานกระเป๋าซื้อพันธบัตรบนแอป เป๋าตัง

การเปิดใช้งานกระเป๋าซื้อพันธบัตรบนแอป เป๋าตัง

เป๋าตังมีฟีเจอร์ที่สามารถซื้อขายพันธบัตรได้อย่างสะดวกสบายแค่ปลานนิ้ว แต่ต้องทำการสมัครหรือเปิดกระเป๋าสำหรับซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลก่อน (สบม) หรือจะเรียกว่า วอลเล็ต สบม. ก็ได้

เข้าไปที่แอฟ เป๋าตัง เลือกเมนูบริการ

เมนูบริการ

กดที่ ซื้อขาย พันธบัตรรัฐบาล

สมัคร สบม

กดสมัครใช้บริการ

วอลเล็ต สบม.

กด ถัดไป

ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

ติ๊กเลือก ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

กดตกลง

การพิสูจน์ตัวตน

กดที่ยอมรับเงื่อนไข

กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูล่วนตัว รายได้ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน FATCA และ CDD ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

ยืนยันตัวตน

สแกนใบหน้าและยืนยันข้อมูล

เปิดกระเป๋า สบม.สำเร็จแล้ว

สามารถซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลที่ตลาดแรกได้แล้ว
admin

You must be logged in to post a comment