แอพเป๋าตังเชื่อมต่อ Health Wallet

แอพเป๋าตังเชื่อมต่อ Health Wallet

Health Wallet
สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ Health Wallet เป็นบริการสำหร้บรวมข้อมูลบริการด้านสุขภาพ ของแต่ล่ะบุคคลซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกันแล้วแต่บุคคล แต่ก่อนจะเข้าถึงข้อมูลต้องทำการเชื่อมบัญชีโดยใช้ App เป๋าตังก่อน

เลือก เมนู Health Wallet

ผูกบัญชี

ยอมรับเงื่อนไข

อ่านเงื่อนไขและติ๊กที่ ยอมรับเงื่อนไขการฝช้บริการ

ตกลง

หลังจากอ่านเงื่อนไขเสร็จแล้ว ให้กดตกลง

ยอมรับ

กรอกข้อมูล

ยืนยัน

ระบุ PIN

แจ้งเตือน

สิทธิประโยชน์

admin

You must be logged in to post a comment