การชำระเงินบัตรเครดิต TMB ผ่าน App TMB Touch

การชำระเงินบัตรเครดิต TMB ผ่าน App TMB Touch

App TMB Touch จะแสดงรายชื่อบัญชีและบัตรเคดิต ที่เราเป็นเจ้าของโดยอัตโนมัติ ทำให้เวลา เข้าไปที่ app แล้วจะมีบัตรเครดิตขึ้นมาแสดงใน App ให้เลย

บทความอัปเดต

เข้าไปที่ app เลือกบัตรดิต
เมื่อกลับเข้าไปดูระพบว่าระบบทำการหักยอดหนี้ให้ทันที อันนี้ถือว่าเร็วมาก ของที่อื่นต้องรออย่างน้อย 1 วัน ข้อมูลถึงจะอัพเดต
admin

You must be logged in to post a comment