การขายกองทุนรวม ผ่าน TMB Touch

การขายกองทุนรวม ผ่าน TMB Touch

TMB Touch สามารถซื้อขายกองทุนรวมได้ ง่ายๆ ดูวิธีการขายด้านล่าง

เลือกเมนู กองทุนรวม

 

เลือก กองทุนของฉัน

 

 

ภาพรวมกองทุน

 

 

เลือกกองทุนที่ต้องการขาย

 

 

เลือกขาย

 

 

 

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

 

 

ยืนยัน

T+2 คือวันที่เงินจะเข้าบัญชีหมายถึงอีก 2 วัน

 

 

 

 

 

สำเร็จ

 

สำเร็จ

 

หลังจากขายกองทุน

 

 

 

 

 

admin

You must be logged in to post a comment