การจ่ายเงินซิงเกอร์ ผ่าน Krungthai NEXT

การจ่ายเงินซิงเกอร์ ผ่าน Krungthai NEXT

วิธีการจ่ายเงินค่าสินค้าของ ซิงเกอร์ ได้ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ตามขั้นตอน ข้างล่างเลย

เลือก จ่ายเงิน

ค้นหา “เอสจี”

1. พิมพ์ที่ช่องค้นหา “เอสจี”
2. เลือก บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

กรอกข้อมูล

รหัสร้านค้า คือรหัสเลขที่สัญญา
เลขที่สลิป คือเลขบริษัทให้ใส่ตามภาพเลยคือ 7101
ดูเลขที่สัญญาได้ที่ใบแจ้งหนี้

ตรวจสอบและยืนยัน

กรอกรหัส PIN

ใบเสร็จรับเงิน

admin

You must be logged in to post a comment