การจ่ายเงินซิงเกอร์ผ่าน App SCB Easy ฟรีค่าธรรมเนียม

การจ่ายเงินซิงเกอร์ผ่าน App SCB Easy ฟรีค่าธรรมเนียม

 

 

เลือกจ่ายบิล

 

 

ค้นหาผู้ให้บริการ

 

พิมพ์ “เอสจี”

 

เลือก “เอสจี แคปปิตอล”

 

 

กรอกข้อมูล

Ref 1 : แต่ละรายการสินค้าจะไม่เหมือนกัน
Ref 2 : เหมือนกันหมดคือ 7101

 

 

บันทึกช่วยจำ

 

 

ยืนยันข้อมูล

 

 

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จ บันทึกไว้ที่เครื่องมือถือโดยอัตโนมัติ

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการชำระเงินซิงเกอร์

admin

You must be logged in to post a comment