การจ่ายเงินกยศ ผ่าน App กยศ Connect

การจ่ายเงินกยศ ผ่าน App กยศ Connect

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดให้บริการออนไลน์ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect”  สามารถจ่ายเงิน กยศ ได้ผ่านทาง App โดยการสร้าง QR Code แล้ว ใช้ App ผ่านทางธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

  1. สร้าง QR Code จาก App กยศ Connect
  2. จ่ายเงินผ่านทาง App Krungthai NEXT

 

เปิด App กยศ Connect

หากยังไม่มีบัญชี ให้ดูวิธีการสมัครได้ตามบทความ ลงทะเบียน กยศ ใหม่

 

 

 

 

 

การจ่ายแบบเต็มจำนวน

กรณีต้องการจ่ายแบบเต็มจำนวน

 

 

 

 

การจ่ายแบบระบุจำนวน

กรณีต้องการการแบบระบุจำนวนเงิน

 

ระบุจำนวนเงิน

 

 

รับ QR Code

 

 

บันทึก QR Code

 

 

QR Code ที่ถูกบันทึกไว้

 

 

จ่ายเงินผ่าน App Krungthai NEXT

 

 

 

 

เลขอ้างอิง 1 คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขอ้างอิง 2 คือ เลขบัญชีเงินกู้ของกยศ

 

ยืนยันการทำรายการ

 

 

 

 

SMS

เนื่องจาก app กยศ กับ ธ.กรุงไทยเชื่อมต่อกันแล้วทำให้ได้รับ SMS แทบจะทันทีหลังมีการโอนเงินเสร็จ

 

กยศ Connect

ข้อความแจ้งเตือนจาก App กยศ ก็เข้ามาทันทีเช่นกัน

admin

You must be logged in to post a comment