การจ่ายค่าบัตรเครดิต TMB ด้วยแอป TMB Touch

การจ่ายค่าบัตรเครดิต TMB ด้วยแอป TMB Touch

การจ่ายเงินชำระค่าบัตรเครดิต TMB หรือในชื่อใหม่คือ TTB สามารถจ่ายผ่านแอปของธนาคารและฟรีค่าธรรมเนียมด้วย

บทความใหม่ : จ่ายค่าบัตรเครดิต TTB ด้วยแอป TTB Touch

เปิดแอป TTB Touch

เปิดแอปเข้าไปที่หน้าแรก จะเห็นข้อมูลบัญชีและบัตรเครติด

เลือกบัตรเครดิต

เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการชำระเงิน

เลือกจ่ายบิล

เลือกเมนูจ่ายบิล

กำหนดจำนวนเงิน

การจ่ายเงินสามารถกำหนดได้ 3 แบบ
  1. แบบเต็มจำนวน คือจ่ายหนี้ที่บัตรเรียกเก็บทั้งหมด
  2. แบบขั้นต่ำที่ บัตรกำหนดว่าต้องจ่ายขั้นตำ่เท่าไร
  3. แบบระบุจำนวนเงินเลยว่าต้องการจ่ายเท่าไร
กรณีนี้ต้องการจ่ายแบบเต็มจำนวนที่บัตรเรียกเก็บมาก็เลือก เต็มจำนวน

ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูล เสร็จแล้วกดที่ปุ่มยืนยัน

กรอกรหัส PIN

เสร็จเรียบร้อย

ใบเสร็จรับเงิน

หลังจากจ่ายเงินเสร็จแล้วใบเสร็จจะถูกบันทึกไว้ที่เครื่องโดยอัตโนมัติ
admin

You must be logged in to post a comment