การชำระเงิน Krungsri Auto ผ่าน App KMA ฟรีค่าธรรมเนียม

การชำระเงิน Krungsri Auto ผ่าน App KMA ฟรีค่าธรรมเนียม

การชำระงวดรถผ่านของ Krungsri Auto ผ่าน App KMA

เมื่อเข้าสู่หน้าจอต้อนรับให้จิ้มที่ จ่ายบิล

จ่ายบิล

ค้นหาบริษัท

สังเกตที่เลขต้องเป็น 777-0-06764-2

เลข Ref1 ,Ref2 มาจากใบแจ้งหนี้ ตามรูปด้านล่าง

ระบุจำนวนเงิน

สรุป

ยืนยัน

ยืนยันโดยรหัส PIN

ทำรายการสำเร็จ

ยอดเงินถูกหัก

บิลเก็บไว้ในมือถือ

admin

You must be logged in to post a comment