การชำระบัตรเครดิต KTC ผ่าน TabKTC

การชำระบัตรเครดิต KTC ผ่าน TabKTC

TabKTC App สามารถเชื่อต่อกับ  KTB NEXT ธนาคารกรุงไทยเชื่อมแบบอัตโนมัติให้เลย

การชำระเงินบัตรเครดิต KTC ผ่าน App

ต้องใช้อินเตอร์เน็ตผ่านทางมือถือเท่านั้น wifi ใช้ไม่ได้

เลือก “ชำระค่าบัตร KTC”
ระบุรหัส OTP
ระบบจะส่ง OTP มาให้ที่มือถือ
กรอกรหัส OTP
ใบเสร็จรับเงิน
เมื่อทำรายการสำเร็จยอดเงินจะถูกตัดออกจากระบบทันที
admin

You must be logged in to post a comment