การขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รัฐบาลมีนโยบายคืนเงินประกันไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (โควิด 19) ทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนด้านล่างเลยครับ

เข้าไปที่เว็บ

ตามลิงค์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/

 

 

ข้อมูลการรับเงิน

 

ช่องทางการติดต่อ

 

 

 

ส่งข้อมูล

 

 

ดำเนินการต่อ

 

ตรวจสอบข้อมูล

 

 

ลงทะเบียนเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin

You must be logged in to post a comment