การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

การเลือกตั้ง 2562 คนตัวเล็กก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์ ใช้เสียงกัน! วันเลือกตั้งปกติคือวันที่ 24 มีนาคม 2562 แต่วันที่ 24 ไม่สะดวก ก็สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตได้ โดยเปิดให้ลงทะเบียน ในช่วงวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00
วิธีการลงทะเบียน
เข้าไปที่เว็บ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote
กรอกข้อมูลส่วนตัว
เลือกเขตที่จะทำการเลือกตั้ง
เมื่อเสร็จแล้วจะได้เอกสารมาดังรูปล่าง

 


 

ข้อมูลเขตเลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัคร

เข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ : https://elect.in.th/candidates

admin

You must be logged in to post a comment